Iwona Maria

27 tekstów – auto­rem jest Iwo­na Ma­ria.

Płacz , użalaj się nad sobą ale tyl­ko krótką chwilkę . Słońce świeci dla każde­go . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 marca 2015, 13:41

Smak zdrady

Gorzki to miód
Na­par z piołunu roz­ry­wa duszę
Czar­na po­lew­ka podana

Tęsknie do sma­ku gorzkiej czekolady
O po­ran­ku chcę je­dynie smakować
Kawę z kardamonem
Roz­budzać zmysły sma­kiem cynamonu
Smak duszy spokoju 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 lutego 2015, 07:07

myśl

Ze słowem Twym
uciekam po­lem kwitnącej lawendy
do sta­nu błogość
i duszy umęczo­nej
war­tko płynącym życiem,
w którym brak miej­sca na de­likat­ność ,
na stan nirwany 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 lutego 2014, 17:52

rozterka

wiele ci mówię
bez mówienia
i daję bez brania,
do­tykam myślą
z przy­jem­nością
two­jego patrzenia,
cze­kam samotnie
na dżwięki serca
od­dech przy licu
blis­ki we dwo­je ,
niez­nośny gdy
pus­tkę oddaje.... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 stycznia 2014, 05:04

Dedykacja ...

Tęskniąc marzy­my ,
marząc chce­my spełnienia,
sza­lone myśli kreślą w głowie obrazy
w miłos­nym geście zam­knięte . 
Szu­kając doz­nań lub ro­ju mo­tyli
kuszę two­je zmysły pięknem słowa ,
róży do­tykiem , 
sma­kiem przeszłych przeżyć . 
Nas­trój twój - ma­gią słowa stoi
wzbudzając duszy me­lodię
błogos­ta­nu marze­nie ,
ser­ca ukojenie...


De­dykuję cza­rodziejo­wi słowa.... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 listopada 2013, 22:27

Wieczorne pa pa

Do­tykiem dłoni
żeg­nam cię na dobranoc
czy składając po­całunek na czole,
pie­szczę zmysłowo us­ta twe
szep­tem prze­kazując" pa pa"
mój kochany.
Proszę śnij
o mnie
o nas
o bajce,
która jest spełnieniem,
o słowach które dają nadzieje...
proszę... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 października 2013, 07:33

* * *

Uśmie­chem nieba o poranku
wi­tam Ciebie,
blas­kiem co nasącza się ciepłem
niech przy To­bie zostanie.
W cza­sie wiat­rem smaganym
roz­sy­pują się dni niczym
perły
z sznu­ra przeznaczenia.
Wy­ciągam rękę,
by zat­rzy­mać dzień,
noc i chwilę.
Chcę cho­ciaż raz jeszcze
dot­knąć i przy­tulić ciepła smak.
Wołam duszą lecz
czas nie zat­rzy­ma się,
nie zawróci.
Zos­ta­nie pa­mięć ,wier­ny obraz
prze­mijającej terażniejszości
nie poz­wa­lającej się smucić.
Echo na chwilę
przywróci czas- ten czas da­leki,
a tak bliski,
co wciąż trwa w nas... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 września 2013, 08:38

myśl prorocza

Dob­rze mieć pewność,
że jesteś
bo ro­zumiesz co we mnie tkwi.
Wiesz jak mnie pozbierać
by tęskno­ty nie wypłynęły
niczym fałszy­wy ton .
Tyl­ko gdy za­mykasz drzwi,
uk­ry­wam pragnienia
zacho­wując ka­mienną twarz,
aby ser­ce nie pękło
cze­kając na następny raz.
Zam­ykam oczy zat­rzy­mując na chwilę,
ob­raz obec­ne­go teraz
od­pychając myśl proroczą,
bez wyrzutów su­mienia -
zos­tań życia podporą
by zat­rzy­mać to cze­go tak szukasz... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 sierpnia 2013, 23:08

żeglowanie pod wiatr

Ma­leńką łodzią żegluję
po oceanie życia
z uszkodzo­nym sterem
i masztem w połowie złamanym.
Hal­suję na uczuć wodach
gdzie czas zmienia nastroje
skąd burza namiętności
przypływa ja­ko po­zytyw­ny omen .
Nie ważne ze łódż sie podtapia
że burze czy deszcz
do przys­ta­ni drogę zagradza,
ważne że two­je słowa są sternikiem
żeg­lującym wyt­rwa­le przez mgieł
czas, pew­nością siebie
wy­ciągając po­mocną dłoń.
Nie chce zwol­nić na­wet na chwil kilka,
ja chcę jeszcze życiem
sie na­cie­szyć -
nie spoczy­wać na dnie
przeszłych dni... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 sierpnia 2013, 11:15

Miejsce dla duszy

Gdzieś wszechświecie jest miejsce
dla snu i ja­wy,
wszędzie gdzie to możli­we,
aby miłość bez strachu i bez żalu
po­jawiła się w umyśle.
By zmysły ciepłem dotknięte
niczym ta­tuaż trwa­le się zachowały.
Jest to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 sierpnia 2013, 10:51

Iwona Maria

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Iwona Maria

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

5 marca 2015, 14:20krysta sko­men­to­wał tek­st Płacz , użalaj się [...]

5 marca 2015, 13:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Płacz , użalaj się [...]

5 marca 2015, 13:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Płacz , użalaj się [...]

5 marca 2015, 13:52tomek43i sko­men­to­wał tek­st Płacz , użalaj się [...]

5 marca 2015, 13:41Iwona Ma­ria do­dał no­wy tek­st Płacz , użalaj się [...]

1 marca 2015, 20:00Iwona Ma­ria sko­men­to­wał tek­st Niejedna ko­bieta wy­kas­tro­wała mężczyznę [...]

1 marca 2015, 05:53Iwona Ma­ria sko­men­to­wał tek­st Kiedyś? Ile to dla [...]

28 lutego 2015, 07:19Iwona Ma­ria sko­men­to­wał tek­st Bez Ciebie...  

28 lutego 2015, 07:18Iwona Ma­ria sko­men­to­wał tek­st Pazernośc na życie...  

28 lutego 2015, 07:17Iwona Ma­ria sko­men­to­wał tek­st Łzy...